Psihološki Testovi!                         Privatni Psiholog

U cilju donošenja pravih životnih odluka spremili smo Vam niz visoko profesionalnih psiholoških testova, koji su dokazali i potvrdili svoju ispravnost decenimana unazad i desetinama miliona ispitanih i zadovoljnih korisnika.

Test Profesionalne Orijentacije

TPO – Test Profesionalnih Opredeljenja (P. Kostić i A. Vlajić,2008)

Jedno od najzačajnijih životnih pitanja i poslova koje morate da obavite da bi postigli svoje postavljene ciljeve, jeste pravilan odabir zanimanja kojim ćete se baviti celi život. Zanimanja koji će vam donositi radost, dobru zaradu i uživanje i o samoj pomisli na svoj posao i radno okruženje. Biti u "pravom koloseku" donosi mnogo benefita. Sem psihičkog zdravlja, koje je najvažnije, bićete okruženi istomišljenicima, i naravno ljudima koji će vrlo brzo zbog toga postati i vaši prijatelji, ljudima koji imaju iste ciljeve i zadatke kao i vi i tako će se lakše rešiti svi problemi i na poslu a i u privatnoj sferi. Samim tim lakše ćete ispuniti i svoje želje. i potrebe. Da ne bi gubili dragoceno vreme, koje je neprocenjivo i nenadoknadivo,  ili posle nekoliko godina ili decenije zaključili da se ne osećate dobro u svom radnom i privatnom okruženjum, kontaktirajte nas da bi dobili sledeće odgovore:

» Sa kojim bih zanimanjem bio najsrećniji?»
» Čime da se bavim u životu?
» Koju srednju školu da upišem?
» Koji fakultet da upišem?
» U kojoj oblasti bih bio/la najuspešnija?
» Koje su moje sklonosti?

Preko 400 mladih ljudi, za sada je kod nas uradilo test profesionalne orijentacije i bilo prezadovoljno analizom. Naručite od nas ovaj test, naša stručna analiza će vam u mnogome pomoći da nađete pravi odgovor na važna pitanja, koja se tiču vašeg budućeg života.

Kroz 84 para opisa zanimanja, između kojih ispitanik bira koje zanimanje mu više odgovara, dolazi se do jedne od 12 oblasti zanimanja: administracija, nauka, bezbednost, tehnika, kreativnost, kultura, literatura, humanizam, poljoprivreda, praksa, sport i usluge. Obično se izdvoje kao najbitnije dva ili tri zanimanja i kombinacija tih oblasti dovodi do zaključka do idealnog  profesinalnog izbora.

 

Test Psihičke i Emocinalne zrelosti za polazak u osnovno obrazovanje-OŠ.

TIP-1 – (P. Kostić i A. Vlajić, 2008)

Roditelji, utvrdite intelektualnu i emotivnu zrelost  vaše dece u uzrastu pre polazaka u prvi ciklus osnovnog obrazovanja. Ovo je veoma važno iz razloga da imate uvid gde su i koje su slabije strane vašeg deteta i gde bi u Osnovnoj školi moglo da bude problema a gde ne. Predupredite problem i na vreme reagujte, ojačajte u saradnji sa stručnjacima i  eventualne probleme odklonite u startu i obezbedite nesmetan proces usvajanja novih znanja i veština.

 

Test Ličnosti MMPI 202

Minnesota Multiphasic Personality Inventory

Ukoliko sumljate da postoje problemi u vašem

mentalnom funkcionisanju ili ste čisto zaintresovani

za naučno objašnjenje vašeg karaktera i osobina

 ličnosti , onda  obratite nam se za ovu verziju testa.

Poseduje najbolje psihometrijske karakteristike, i predstavlja izvanrednu standardizaciju svih, do sada  postojećih psiholoških mernih instrumenata, namenjenih  ispitivanju osobina i dimenzija ličnosti. Visoko pouzdan, statistički diskriminativan i validan. Jednostavno - nudimo Vam izuzetno kvalitetan test ličnosti,  koji biste trebali da uradite, ukoliko Vam je stalo  do pravog odgovora na mnoga važna pitanja  vezana za kompletnu Vašu ličnost. Ovaj test  ličnosti spada među najbolje testove za profilisanje ličnosti na svetu.

 

 

 

Testovi inteligencije (VITI)

( Wechsler Adult Intelligence Scale) Za decu i odrasle

Jednostavno-izmerite sopstveni IQ i utvrdite šta je najbolje u vašim sposobnostima. Test je generalno podeljen na dva dela : Verbalni i Neverbalni, koji se potom posebno dele na ostale sposobnosti. Za svaki deo se računa posebno IQ i tako dobijate detaljan presek sopstvenih intelektualnih sposobnosti. Najpriznatiji test za inteligenciju širom sveta.

 

 

 

Dodatne informacije

Svaki test se popunjava u elektronskoj formi (Excel), dok se test inteligencije se  preko Skype-a (ukoliko ne postoji mogućnost fizičkog viđanja zbog geografske udaljenosti). Dobićete i jednostavno uputstvo za rad kako bi bili sigurni da ćete ga pravilno popuniti. Izveštaj o rezultatima će Vam biti isporučen na e-mail adresu u tekstualnoj formi u toku od nekoliko sati.

Naručivanje:
- Popunite formular koji se nalazi na strani Kontaktirajte nas. Dobićete e-mail sa informacijama za uplatu.
- Kada je uplata evidentirana, dobićete e-mail sa primerkom testa i uputstvom za popunjavanje.
- Popunjen test pošaljete e-mailom natrag na obradu i rezultate dobijate u roku od 2-3 sata.
*
Dostupni smo za sva eventualna pitanja i nedoumice oko testova koji su na sajtu a i drugih standardizovnih instrumenata i baterija testova.

Cena:
1500 dinara po testu

 

Za hipnozu nema granica, jedino je ograničena maštom hipnoztizera...Imajte poverenja u sopstvene nesvesne rezerve, dajte sami sebi željene sugestije i ne dopustite sumnji da vas koči. Podsvest vas neće ostaviti na cedilu.