O   N A M A   !                              

Borislav Knežević - Licencirani Psiholog i Sertifikovani Hipnoterapeut

Rođen u Užicu 1976. godine. Diplomirao  psihologiju 2004. Više od decenije zaposlen u psihološkoj struci, kao profesor psihologije, klinički psiholog, školski psiholog , porodični terapeut. Učesnik i realizator brojnih projekata kao sto su: prevencija suicida, porodično savetovanje, nasilja u porodici, zatim u projektima za zaštitu protiv side i prevencije bolesti zavisnosti kao i  brige o starima i nemoćnim osobama.

Objavio je tri knjige:

             -  Spontana Upadljivost - zbirka eseja

             -  Lapis - zbirka kratkih priča

             - Veštine Memorisanja (2000) - Izdavač ART Narodna biblioteka Srbije 159.953.4.072 ID=79988748) -drugi izdanje (2004)-treće izdanje (2011)

 

Sertifikati

 

 

1.     Rorschach test, Exnerov integrative system.    (Roršahov Test)

 

2.     Systemic family therapy – Alcoholosm              (Sistemska Porodična Terapija Alkoholizma)

 

3.     Mental Hygiene in developmental age.              (Mentana Higijena u Razvojnom Dobu)

 

4.     Guidelines for working with sexual minorities in the social protection system.                                                                                   (Rad Sa Seksualnim Manjinama u Sistemu Socijalne Zaštite)

 

5.     Training program for supervisors in social care. (Program Trening Za Supervizora u Sistemu Socijalne Zaštite)

 

6.     Prevention of institutional placement of children and young people.                                                                            (Prevencija institucionalnog Smeštaja Dece i Mladih u Državne Institucije)


7.     Knowledge and skills of the case managers in social care                                                                                                       (Znanja u Veštine Za Vođenje slučaja u Socijalnoj Zaštiti)

 

8.    The skills of growing up.                                               (Veštine Odrastanja)

 

9.     Training for implementation of educational standards in final exams of primary education.                               (Trening Implementacije Školskih Standarda Za Finalni Ispit u Osnovnom Obrazovanju)

 

10.    You are with us and not beside us“ - (about Inclusive еducation)                                                                                               ("Vi Ste Sa Nama, a Ne Pored Nas" - O Inkluzivnoj Nastavi i Uključivanju Osoba Sa Posebnim Potrebama u Društvo)


11.    Knowledge test in purpose of grading students - (how to made test for students)                                                 (Testovno Znanje u Svrhu Ocenjivanja Studenata-Kako Napraviti Test Za Evaluaciju Znanja)

 

12. The third school for southeast Europe on implementation of `hands-on` science methods in teaching science in preschool and primary school.          (Treća Škola Jugoistočne Evrope - Implemtacija Naučne Metode "Ruka u Testu" Za Profesore Nauke u Predškolskom i Osnovnom Školovanju)

 

13.     Each classroom to become multimedijal.                       (Da svaka učionica postane multimedijalna)

 

14.    Duties of class teacher in modern school.           (Dužnost Profesora i Nastavnika u Modernoj Školi)

      
15. 
Certified Hypnotherapist (New Era - Marijo Krzić) - Sertifikovani Hipnoterapeut - Akreditovano od Medjunarodne Asocijacije za Hipnoterapiju - Accredited by International Hypnosis / Hypnotherapy Association


16.    Program Adriatic Cross-Border Cooperation – IPA EU Finding 20016-2020.    


17.    Prevent institutional accommodation of children and young people.                                                                (Prevencija Smeštanja Dece i Mladih u Domove I Ustanove Socijalne Zaštite)

 

18.    Use of educational records and files.                         (Korišćenje Školskih Dosijea)

   

 

 

Za hipnozu nema granica, jedino je ograničena maštom hipnoztizera...Imajte poverenja u sopstvene nesvesne rezerve, dajte sami sebi željene sugestije i ne dopustite sumnji da vas koči. Podsvest vas neće ostaviti na cedilu.