Z n a č a j    m u z i k e !

Preslušajte i pregledajte ostalo na strani - Komponovanje Muzike.

 

 Muzika ima magijsku i isceliteljsku funkciju. Po fiziološkoj i funkcionalnoj hijerarhiji najbitniji dela čovekovog mozga je korteks. Korteks ili moždana kora je ono što čini čoveka čovekom,. To je jedini deo mozga koji je zadužen za više intelektualne funkcije, kao što su kognicija, kontemplacija, inteligencija, kreativnost, stvaralaštvo, simbolizam  apstraktnost i sl. Preko devedeset pet posto korteksa čine njegovi delovi koji su povezani sa pokretima prstiju i govorom, što znači da su ove dve ljudske karakteristike najbitnije za razvoj ljudskog uma. Digitalni pokreti (digit na grčkom znači vrh prstiju) se trebaju vežbati kod dece što je ranije moguće. Najbolji način za razvoj mozga, koja će za posledicu imati višu inteligenciju, je sviranje nekog instrumenta, koji će koristiti prste obe ruke (gitara, klavir...)

Učenje i sviranje muzičkog instrumenta u detinjstvu poboljšava veštine ljudi u starosti, pokazalo je istraživanje na Sveučilištu Kansas. Penzioneri koji su svirali klavir, flautu ili neki drugi instrument kao deca, pokazali su puno bolje rezultate na testovima inteligencije od drugih, sugeriše studija objavljena u časopisu Neuropsychology. Što su duže svirali neki instrument, to su bolje rešavali testove. Takođe, u slučaju bolesti poput Alzheimera te veštine se ređe gube. 

- Muzička aktivnost tokom celog života služi kao izazovna kognitivna vežba, koja čini vaš mozak zdravim i spremnim za izazove starenje-rekla je voditeljka istraživanja Brenda Hana-Pledi.

Gomila istraživanja, koje možete naći i na internetu, potvrđuju i imaju iste rezultate, a to je da deca koja sviraju neki instrument inaju od 10-15 IQ jedinica više od osvojih vršnjaka kod kojih izostaje takva aktivnost. Nekoliko IQ jedinica je značajna za uspeh u životu, a zamislite koja je prednost da vaše dete ima 15 IQ jedinica više od  svojih vršnjaka. Tako da sviranje muzike je mnogo, mnogo više od učenja korišćenja muzičkog instrumenta.

 

 

Za hipnozu nema granica, jedino je ograničena maštom hipnoztizera...Imajte poverenja u sopstvene nesvesne rezerve, dajte sami sebi željene sugestije i ne dopustite sumnji da vas koči. Podsvest vas neće ostaviti na cedilu.