P a m ć e n j e    G r a d i v a !

 

 (isečak iz knjige)

 

…jednom utisnuto štivo u memoriju se ne može izbrisati . U savremenoj psihologiji postoji stav da sve što se jednom memoriše, ne može da se izbrisati. Samo se putevi do traga u mozgu  mogu izgubiti, tako da Vam se čini da ste zaboravili. Ovu tvrdnju potkrepljuje i postojanje fenomena - Hipermnezija‚. To su sećanja koja se javljaju u momentima kad je život ugrožen npr. Davljenje, koji momenat pre saobraćajnog udesa i slično. U tim trenucima život se odvija pred očima čoveka sa neverovatnom brzinom i brojem detalja, kojih u svakodnevnom životu nikad ne bi mogao da se seti. Niti je slutio da su zabeleženi u memoriji (momenti kad je bio u majčinom stomaku,trenutak porođaja, doktore i babice na porođaju, mirisi i torte na prvom rodjendanu i tako dalje). Hipermneziju je moguće izazvati veštačkim putem: hipnozom i električnim draženjem slepoočnog dela kore velikog mozga. Draženjem slepoočnog dela korteksa, subjektima se odvija film njihovog života....Prekidom stimulacije, sećanje se prekida. Tako da što više budete napregnuli mozak različitim sadržajima, to će on bolje pamtiti i obrnuto. Ako nečeg ne možete da se setite, ne trudite se i to odustajanje lančano krene, videćete brzo da ćete sve više i više zaboravljati.

 

            Za pamćenje raznih oblika tekstova koristimo se jednom od već prikazanih principa za memorisanje. Za primer ćemo uzeti kratak tekst iz „Muzičke kulture“ za srednju školu:

 

            „Simfonijski orkestar ima oko stotinu članova. U sastavu simfonijskog orkestra nalaze se sve grupe instrumenata. Najveću grupu čine gudački instrumenti, grupisani kao u gudačkom orkestru. Sledeću grupu čine duvački instrumenti – drveni i limeni. Timpani su udaraljke koje obavezno ulaze u sastav simfonijskog orkestra. Svi ostali instrumenti, javljaju se povremeno, prema potrebi kompozicije. Pored pomenutih instrumenata, u sastavu simfonijskog orkestra povremeno se mogu naći harfa, klavir i orgulje.

            Osnovni sastav simfonijski orkestar dobio je krajem XVIII veka. Vremenom se proširuje  brojem instrumenata u svim grupama i uvođenjem novih, tehnički savršenijih. Time se menja ne samo sastav nego i boja njenog zvuka.

            Sve veći gradovi sveta imaju svoje simfonijske orkestre. Među najpoznatijima su Bečka filharmonija, Berlinska filharmonija, Lenjingradska i Moskovska filharmonija , Njujorška filharmonija i kod nas Beogradska filharmonija i Simfonijski orkestar Radio-televizije Srbije.

            Svirači u orkestru izvode muzičko delo pod vođstvom jednog muzičara koji se zove „dirigent“. Uloga dirigenta je da, pošto prostudira delo, uskladi zajedničko sviranje svih izvođača. Zato je rad dirigenta od presudnog značaja za uspeh i ugled jednog simfonijskog orkestra. Među dirigentima svetskog glasa nalaze se Herbert fon Karajan, Arturo Toskanni, Kiril Kondrašin, Leonard Bernštajn, Zubin Mehta, Klaudio Abad, a kod nas Živojin Zdravković, Mladen Jagušt, Vančo Čavdarski i drugi“

 

 

a.)Nađite glavu, noseću reč  iz prvog pasusa je, i to je reč SASTAV. Sama ta reč nas asocira iz čega se sastoji simfonijski orkestar. Da bi upamtili i vrste instrumenata možemo uzeti prva slova ili prvi slog. Duvačke i gudačke instrumente možemo povezati sa njihovim prvim slovima tj D i G i i napraviti mnemotehničku recDUGA , a za harfu , orgulje i klavir možemo napraviti reč KOH (kao vrsta kolača) . Metodom povezivanja (kao što smo već obradili) spojite ove dve reči. Zamislite kolač koh u obliku duge.

 

b.)XVIII vek je ključna reč drugog dela (broj 18)

 

c.)Za treći pasus glavna reč je FILHARMONIJA. Da bi zapamtili glavne predstavnike ove vrste orkestra, uradićemo kao i u prvom poglavlju izabranog teksta. Između bečke i berlinske filharmonije napravićemo rečBEBA, između londonske i moskovske reč LOM , dok bi LENJ bila vezivna reč između lenjingradske i njujorske filharmonije. Budući da reč –lenj- nije imenica, moraćemo napraviti imenicu (pošto se druge vrste reči ne mogu povezivati , sem imenica), tako da će to biti reč LENJIVAC. Najpoznatije domaće orkestre će vezivati reč BOS . Za tu priliku zamislite našeg čoveka  u narodnoj nošnji (koja simbolizuje domaće) obavezno bosog. Tako da je sledeći korak da povežete dobijene reči.

 

d.)Reč koja daje smisao ovom pasusu i objašnjava ga je reč DIRIGENT. Kad se setite te reči , vaše unutrašne oko pokazaće Vam i sve ostale detalje vezane za ovu ličnost. Ako treba da upamtite imena najznačajnijih dirigenata , uradićemo isti postupak kao i pri memorisanju najznačanijih orkestara pravljenjem mnemotehničkih reči (pod c) , ili principe koje smo već objasnili prilikom pamćenja imena

 

             I kad imamo pregled celog gradiva u vidu reči , napravićemo jednu asocijativnu rečenicu. Rečenica bi izgledala ovako.

 

                  -U sastav 18. filharmonije ulazi i dirigent-

 

            U rečenici su sadržane sve četiri reči koje daju smisao celom tekstu. Rečenicu morate procitati više puta i znati je napamet. Čim izgovorite 18, znaćete da je simfonijski orkestar  konačan oblik dobio u 18. veku. Ne morate praviti ni rečenicu, možete jednostavo povezati ove četiri bitne reči. Umesto broja 18 napravite reč od brojeva 1(D,T) i 8 (V,F):moguće opcije su – tava, tov, deva, umesto reci „sastav“j, da bi lakše zapamtili , treba naći imenicu koja će asocirati na sastav (npr. školski sastav...). Bitno je d se reč pretvori u imenicu, jer ne možete povezivati dva uzvika ili dva glagola.

 

            Za kraj ovog poglavlja, napravićemo pomoćnu tabelu, koja se sastoji od slova koja zamenjuju brojeve po sistemu 1(D,T) i 7 (K,G) = toga. (brojevi od 1-10 su opisani na strani 11-12, pa ćemo krenuti od broja 11) Sa pomoćnom tabelom ćemo ići do broja 100. Njena upoteba je višestruka  (videćete u narednim poglavljima), posebno je bitna prilikom demonstracija sa memorijom, gde ćete moći da upamtite beskonačan niz brojeva od nekoliko hiljada i sl. Verovatno ste se divili ljudima koji mogu da upamte 1000 brojeva u nizu, ali to je samo vešt trik. Bilo bi poželjno da ih učite redovno, biće Vam lakše, a za njeno učenje nećete potrošiti više od 30 sekundi. Na kraju sledećih poglavlja daćemo vam oznake za sledeće brojeve. Naravno možete izabrati svoje reči, koje više Vama odgovaraju iz tabele sa strane 11.

 

 

11  TATA

12  DUNJA

13  DIM

14  DAR

15  DOL (dolina)

16  TUČA

17  TOGA (sudijino odelo)

18  TAVA

20  NULA

21  NIT

22  NANA (biljka ili baba)

23  NEMAN (poslednje N nema nikakvu vrednost)

24  NAR

25  NULA

 

 

 

            Ako budete vešti u pravljenju asocijativnih rečenica, može vam svo gradivo jedne knjige stati u jednu mnemotehničku reč, od dva ili tri suglasnika. Prvi suglasnika te reči će predstavljati prvo slovo jedne reči, koja je nosilac jedne asocijativne rečenice. Svaka reč te rečenice biće glavna, noseća reč neke druge rečenice, itd. Drugi suglasnik će imati istu ulogu.Tako je i sa trećim...

Daću Vam primer iz lične prakse. Dok sam studirao, meni je cela knjiga od skoro 4000 strana Kliničke Psihologije  stala u jednu mnemotehnicku rec, tj znao sam svih četiri hiljade strana, svaki pasos i svaki detalj i sad je znam posle 15 godina od kad sam polozio taj ispit.

 

 

 

Za hipnozu nema granica, jedino je ograničena maštom hipnoztizera...Imajte poverenja u sopstvene nesvesne rezerve, dajte sami sebi željene sugestije i ne dopustite sumnji da vas koči. Podsvest vas neće ostaviti na cedilu.